Transforming your workout into a habit.

Anexa 6 din ordinul nr.619 din 12 iunie 2020

REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic
(A) Scop
Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness şi aerobic, pentru reluarea
activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise şi diminuarea riscului de infecţie cu COVID-19.
Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie C OVID-19, dar nu garantează eliminarea
acestuia în contextul pandemiei.
Operatorii care organizează activitatea de pregătire fizică în sălile de fitness şi aerobic îşi pot modifica normele şi
regulamentele specifice pentru a se adapta la situaţia curentă, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu
normele legale în vigoare.
(B) Măsuri specifice activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise

 1. Măsuri de igienă personală
 • Cu excepţia perioadei de efort fizic intens, este obligatorie purtarea măştii (medicale/non-medicale) în spaţiile
  comune, care pentru o protecţie eficientă trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
 • Igiena respiratorie este obligatorie (tuse şi strănut în plica cotului sau în batista de unică folosinţă, care va fi aruncată
  imediat la coşul de gunoi).
 • Este recomandată evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
 • Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuşi
  Măsuri care privesc organizarea activităţii de pregătire fizică
 • Administratorul unităţilor unde au loc activităţile de pregătire fizică elaborează proceduri proprii prin care să asigure
  respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.
 • Se vor instala panouri informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea
  răspândirii infecţiei cu COVID-19.
 • Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane
  admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariaţi ai unităţii.
 • Personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului stabilit şi va purta
  echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuşi).
 • Produsele biocide avizate trebuie să fie amplasate la intrare şi în alte zone accesibile.
 • Asigurarea unui număr adecvat de coşuri de gunoi închise cu capac acţionat cu pedală, pentru colectarea selectivă a
  deşeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei
 • Organizarea spaţiului de pregătire fizică anaerobă (pe aparate) astfel încât să permită menţinerea unui spaţiu de
  siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 7 mp
 • Organizarea spaţiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menţinerea unui spaţiu de siguranţă pentru
  fiecare persoană de minimum 10 mp
 • Coordonarea administratorilor sălii cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii tuturor
  participanţilor la activitatea sportivă, dar şi a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar
 • Triajul observaţional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de
  infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de 37,3°C.
 • Plasarea recipientelor cu soluţii dezinfectante pentru mâini la intrarea în sală
 • Elaborarea planurilor de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi protecţiei
  sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
  coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi
  sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
  Ordinul 619/2020 M.Of. 505 din 13-iun-2020
  pag. 12 6/13/2020 : dbusuioc@cora.ro
 • În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului, se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara
  programului de lucru, şi se efectuează dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului.
 • Suprafeţele şi spaţiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puţin o dată la 4 ore).
 • Asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puţin o dată la 4 ore
 1. Accesul în sala de fitness şi aerobic
 • Accesul utilizatorilor va fi permis doar în urma triajului observaţional şi termometrizării.
 • Utilizatorii sunt informaţi să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie.
 • Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. Programarea utilizatorilor trebuie făcută în
  aşa fel încât să permită suficient timp pentru igienizarea periodică a sălii, dar şi pentru eliberarea vestiarelor, în condiţiile
  în care şi aici trebuie menţinută o distanţă de siguranţă între persoane.
 • Se va ţine o evidenţă nominală a persoanelor care au folosit sala în fiecare interval orar, astfel încât să se poată face
  cu uşurinţă identificarea contacţilor, în eventualitatea depistării unui caz de infectare cu C OVID-19 printre utilizatorii
  respectivei săli de fitness sau aerobic.
 • Numărul de persoane care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcţie de capacitatea sălii, pentru a se
  menţine distanţa de siguranţă, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spaţiu de 7 mp în cazul exerciţiilor pe
  aparate şi 10 mp în cazul exerciţiilor de tip aerobic.
 • Nu se va permite accesul şi se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a venit în contact cu un
  caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2.
 • Configurarea locului şi elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale şi desemnarea unei persoane
  responsabile cu această procedură
 • Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant
 • Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.)
 1. Antrenamentul de fitness şi aerobic în spaţii închise
 • Utilizatorii sălilor de fitness şi aerobic vor fi instruiţi să-şi spele mâinile înainte şi după terminarea antrenamentului.
 • În cazul sălilor de fitness, se va evita utilizarea aparatelor în regim de circuit şi se va încuraja utilizarea unui singur tip
  de aparat în cadrul aceleiaşi sesiuni de antrenament.
 • Se delimitează spaţiile de exerciţii, cu menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane şi
  asigurarea unui spaţiu de minimum 7 mp/persoană în cazul exerciţiilor anaerobe (pe aparate), respectiv de 2 metri
  între oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de minimum 10 mp/persoană în cazul exerciţiilor de tip aerobic.
  Se va asigura aceeaşi distanţă inclusiv între sportiv şi personalul tehnic (antrenor, medic etc.).
 • Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizator.
 • Curăţarea şi dezinfecţia zonei cât mai des posibil
 • Cu excepţia perioadei de desfăşurare a activităţilor fizice intense, purtarea măştii este obligatorie pe toată durata
  prezenţei în sală.
 1. Măsuri care trebuie luate după antrenament
 • Se interzice folosirea în comun a duşurilor, saunei şi altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.
 • După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu evitarea aglomeraţiei şi
  menţinerea distanţării, respectând un spaţiu de 4 mp pentru fiecare persoană.
 • Vânzarea şi/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu este permisă; prin excepţie, se permite
  funcţionarea automatelor de băuturi răcoritoare şi mâncare ambalată, cu condiţia ca acestea să fie consumate în aer
  liber, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în unităţile de alimentaţie publică,
  stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 • Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, săpun, produse biocide) şi
  vor fi curăţate şi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizare.
  (C) Proceduri în cazul apariţiei unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătire
  În cazul în care se constată simptome de infecţie respiratorie la o persoană aflată în sala de fitness si aerobic:
  a) izolarea imediată şi organizarea transportului individual a acesteia la domiciliu şi contactarea medicului de familie;
  b) aerisirea, curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor în care aceasta s-a aflat;
  c) echipamentul de protecţie al personalului de curăţenie se aruncă imediat după terminare în saci de gunoi individuali.
  Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore.
  În cazul în care o persoană care participă la activitatea de 178antrenament este suspect/confirmat cu C OVID-19, se
  realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor respective, de către unităţi dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
  autorizate.
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 13 iunie 2020

Miercuri, 14.09.2022 intram intr-o scurta perioada de renovare!

Abonamentele active in aceasta perioada vor fi inghetate. Va asteptam la redeschidere pentru a descoperi noul concept si noile facilitati de fitness pregatite special pentru voi!

 

Multumim pentru intelegere! 😉